Houtbewerking


Hervorming onderwijs schooljaar 2023-2024
Dit is een uitdovende richting en zal voor de laatste keer ingericht worden tijdens het schooljaar 2023-2024 in het 6de jaar.

Visie

Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van interieurelementen, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk en houtbouwsystemen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken. Je maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen. Centraal hierbij staat de duurzaamheid. Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze.
De ervaringen op de werkvloer via stages (of een andere vorm van werkplekleren) sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component.
Je leert je werkomgeving veilig organiseren, past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding.

Leerlingenprofiel

Bij voorkeur volgde je in de tweede graad de richting Hout.
Je kan:
  • de veiligheidsvoorschriften opvolgen;
  • vlot de basishandelingen van het werken met hout uitvoeren;
  • planmatig en zorgvuldig werken.

Overgang

Na het beëindigen van de 3de graad Binnenschrijnwerk en interieur kan je terecht als polyvalent productie-arbeider in een houtverwerkend bedrijf.
Je kan er ook voor opteren om verder te studeren in het 7e jaar Meubelmaker.

Lessentabel

6de jaar
Engels
2
Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
PAV
4
Richtingspecifieke vakken
Hout
17
Stage
8
TOTAAL
35

ATHENEUM Schoten

dé school met vele plussen

Emiel Blangenoisstraat 2
2900 Schoten

(03)658 52 31

info@atheneumschoten.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

UURROOSTER

Logo Untis