Elektrische Installatietechnieken


Hervorming onderwijs schooljaar 2023-2024
Dit is een uitdovende richting en zal voor de laatste keer ingericht worden tijdens het schooljaar 2023-2024 in het 6de jaar.

Visie

Je verwerft  competenties met betrekking tot industriële installaties (elektriciteit in productiebedrijven) en de meer complexe aspecten van residentiële en tertiaire installaties (elektriciteit in kantoren, appartementen, winkelpanden, scholen, ziekenhuizen).
Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen gebruik makend van professionele software. Je leert de realiteit van de werkplek kennen.
In  bovenstaande context leer je procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen om zich als technicus te kunnen bewegen tussen de opdrachtgever-ontwerper en de zuivere uitvoerder.
De klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Er blijft echter voldoende ruimte voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden.
De taak van dergelijke technici is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend.

Leerlingenprofiel

De ontwikkeling van elektronische technologieën boeit je en terecht!
Domotica, elektronica zijn nog steeds in volle ontwikkeling en zullen in de toekomst nog belangrijker worden. Je beschikt over het talent om deze complexere leerstof aan te kunnen. Een talenknobbel is voor deze richting minder belangrijk, al zal je toch geconfronteerd worden met veel Engelstalige terminologie.

Overgang

Na de 3de graad kan verder studeren in het hoger onderwijs. Een professionele bachelor binnen het domein van de elektronica lijkt hier perfect haalbaar.
Je kan er ook voor opteren te gaan werken.
Mogelijkheden op de arbeidsmarkt:
  • installateur of technicus residentiële elektrotechnische installaties;
  • installateur of technicus industriële elektrotechnische installaties;
  • installateur domotica of gestructureerde bekabeling;
  • technicus automatiseringssystemen;
  • onderhoudselektrotechnicus.

Lessentabel

6de jaar
Aardrijkskunde
1
Elektriciteit / Elektronica
17
Engels
2
Frans
2
Geschiedenis
1
Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
1
Nederlands
3
Stage
2
Wiskunde
2
TOTAAL
35

ATHENEUM Schoten

dé school met vele plussen

Emiel Blangenoisstraat 2
2900 Schoten

(03)658 52 31

info@atheneumschoten.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

UURROOSTER

Logo Untis