Wetenschappen - Wiskunde


Hervorming onderwijs schooljaar 2023-2024
De richting wordt opgestart vanaf 1 september 2023 in het 5de jaar en zal vervolgd worden in het 6de jaar vanaf 1 september 2024.

Visie

 • De studierichting Wetenschappen-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar exacte wetenschappen en/of wiskunde centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij maken een diepgaandere studie over o.a. differentiaal- en integraalrekening, algebraïsche structuren en ruimtemeetkunde. Daarnaast wordt een hoog niveau abstraheer- en redeneervermogen verwacht, dat met de taal van de logica, eigen aan de wiskunde, kan geformuleerd worden. De exacte wetenschappen benaderen zowel de levende als niet-levende materie en energie op een brede en verdiepende manier. Leerlingen kijken met een wiskundige, wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving.
 • Wetenschappen-Wiskunde wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Wetenschappen-Wiskunde:
 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
 • is geïnteresseerd in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen of maatschappelijke aspecten;
 • vindt exacte vakken leuk;
 • is een doorzetter die aanleg en interesse heeft voor wiskunde en wetenschappen;
 • lost graag complexe problemen op;
 • is niet bang van abstracte theorie;
 • houdt van analyseren en logisch denken;
 • is nieuwsgierig en kritisch ingesteld;
 • neemt graag een onderzoekende houding aan;
 • houdt van een proefondervindelijk insteek.

Overgang

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. Zo ben je vooral voorbereid voor een masteropleiding (na een academische bacheloropleiding) of eventueel een professionele bacheloropleiding in de (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para)medische studies en alfawetenschappelijke richtingen.

Lessentabel

5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
2
1
EFC
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Geschiedenis
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
7
7
Richtingspecifieke vakken
Biologie
2
2
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Informaticawetenschappen
2
Project STEM
2
TOTAAL
32
32

ATHENEUM Schoten

dé school met vele plussen

Emiel Blangenoisstraat 2
2900 Schoten

(03)658 52 31

info@atheneumschoten.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

UURROOSTER

Logo Untis