Wellness en schoonheid


Hervorming onderwijs schooljaar 2023-2024
De richting wordt opgestart vanaf 1 september 2023 in het 5de jaar en zal vervolgd worden in het 6de jaar vanaf 1 september 2024.

Visie

 • De studierichting Wellness en schoonheid is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar de mens centraal staat evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
 • Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij schoonheids‐ en lichaamsverzorging.
 • Leerlingen voeren daarbij verschillende taken uit zoals het (vanuit een theoretische achtergrond) onderbouwd advies geven aan klanten of collega’s voor, tijdens of na het (zelf) uitvoeren van schoonheids‐ en lichaamsverzorgingstechnieken op het gelaat, de handen, de gezonde voeten en andere lichaamsdelen.
 • Wellness en schoonheid wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad.
De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Wellness en schoonheid:
 • wil inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende strategieën;
 • is gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens;
 • wil inzicht verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de professionele gedragscode;
 • wil inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen;
 • is geïnteresseerd in fysiologische processen bij de mens;
 • is gefascineerd door specifieke trends in schoonheids‐ en lichaamsverzorging;
 • wil onderbouwd advies geven aan klanten of collega’s bij het uitvoeren van schoonheids‐ en lichaamsverzorgingstechnieken met specifieke apparatuur en producten zoals het reinigen van huid en nagels, het aanbrengen van tijdelijke en semi‐permanente make‐up, het uitvoeren van een uitgebreide hand‐, gelaats‐, voet‐ en lichaamsverzorging en massage en het uitvoeren van een (definitieve) ontharing op klanten;
 • is bereid communicatieve vaardigheden en het hanteren van vakterminologie in het Engels en Frans functioneel aan te scherpen.

Overgang

De leerlingen zijn na het behalen van hun diploma Wellness en schoonheid prima voorbereid om de studies van professionele bachelor te starten. Binnen het domein van gezondheid en Mens en maatschappij zijn vele opleidingen mogelijk.

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se‐n‐Se‐opleiding waarbij ze één of meerdere extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt. Ze kunnen ook kiezen voor een graduaatsopleiding.

Lessentabel

5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Artistieke expressie
1
Burgerschap
1
EFC
1
Engels
2
2
Frans
2
2
Geschiedenis
1
1
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
1
1
Nederlands
3
3
Wiskunde
2
2
Richtingspecifieke vakken
Stage
2
Toegepaste Biologie
1
Toegepaste Psychologie
2
2
Wellness en Schoonheid
12
10
TOTAAL
32
32

ATHENEUM Schoten

dé school met vele plussen

Emiel Blangenoisstraat 2
2900 Schoten

(03)658 52 31

info@atheneumschoten.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

UURROOSTER

Logo Untis