Economie - Wiskunde


Hervorming onderwijs schooljaar 2023-2024
De richting wordt opgestart vanaf 1 september 2023 in het 5de jaar en zal vervolgd worden in het 6de jaar vanaf 1 september 2024.

Visie

  • De studierichting Economie-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar economische wetenschappen, bedrijfseconomische wetenschappen en informaticawetenschappen centraal staan.
  • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij verwerven uitgebreid inzicht in economische systemen (micro- en macro-economie) en een basisinzicht in een beperkt aantal beleidsconcepten met betrekking tot bedrijfseconomie.
  • Economie-Wiskunde wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Economie-Wiskunde:
  • is geïnteresseerd in abstract economisch en wiskundig denken;
  • heeft belangstelling voor de economische actualiteit;
  • gaat kritisch om met informatie;
  • is geboeid door programmeertechnieken.

Overgang

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. Zo ben je vooral voorbereid voor een masteropleiding (na een academische bacheloropleiding) of eventueel een professionele bacheloropleiding in de economische wetenschappen of wiskunde.

Lessentabel

5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
2
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Geschiedenis
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
2
3
Nederlands
4
4
Wiskunde
7
7
Richtingspecifieke vakken
Economie
6
6
Informaticawetenschappen
1
TOTAAL
32
33

ATHENEUM Schoten

dé school met vele plussen

Emiel Blangenoisstraat 2
2900 Schoten

(03)658 52 31

info@atheneumschoten.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

UURROOSTER

Logo Untis