Economie - Moderne Talen


Hervorming onderwijs schooljaar 2023-2024
De richting wordt opgestart vanaf 1 september 2023 in het 5de jaar en zal vervolgd worden in het 6de jaar vanaf 1 september 2024.

Visie

 • De studierichting Economie-Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar enerzijds economische wetenschappen en bedrijfseconomische wetenschappen en anderzijds moderne talen en communicatie centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij verwerven uitgebreid inzicht in economische systemen (micro- en macro-economie) en een basisinzicht in een beperkt aantal beleidsconcepten met betrekking tot bedrijfseconomie.
 • Voor moderne talen gaat het om inhouden uit de taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving en -ontwikkeling, pragmatiek, mediation1 en literatuur. Concreet betekent dit dat leerlingen o.m. kennismaken met de talige diversiteit in de samenleving, dat ze talen vergelijken, aan zinsanalyse doen en zich verdiepen in literatuur en literaire stromingen. Daarnaast worden hun communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt. Voor Duits staat ook Landeskunde op het programma.
 • Economie-Moderne talen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Economie-Moderne talen:
 • is geïnteresseerd in abstract economisch denken;
 • vindt het fijn om aan de slag te gaan met de toegepaste wiskunde in functie van economie;
 • heeft belangstelling voor de economische actualiteit;
 • gaat kritisch om met informatie;
 • is geboeid door moderne talen als communicatiemiddelen, als exponenten van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen voor Duits, Engels, Frans en Nederlands;
 • is geboeid door literatuur;
 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met moderne talen aan de slag te gaan.

Overgang

Na deze opleiding studeer je verder op academisch niveau of op het niveau van een professionele bachelor. Alhoewel je niet gelimiteerd bent in je studiekeuze, zijn studies  in de richting van talen of economie de meest logische keuze.

Lessentabel

5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Engels
3
3
Frans
4
4
Geschiedenis
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
4
4
Richtingspecifieke vakken
Duits
2
2
Economie
6
6
TOTAAL
32
32

ATHENEUM Schoten

dé school met vele plussen

Emiel Blangenoisstraat 2
2900 Schoten

(03)658 52 31

info@atheneumschoten.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

UURROOSTER

Logo Untis