Binnenschrijnwerk en interieur - Duaal


Visie

Het opleidingstraject duaal bestaat uit twee componenten: een algemene vorming (het schoolcomponent) en een beroepsgerichte vorming (het werkcomponent).
De beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je reële werkplek. Ook op school wordt een deel van de beroepsgerichte vorming gegeven. Dit is voornamelijk in functie van het bijwerken van competenties die je nog niet voldoende beheerst. Tijdens de twee dagen op school worden de leerlingen via een geïndividualiseerd leertraject begeleid om integratie in het arbeidsveld tot een succes te maken. De andere drie dagen draai je mee op het werkveld.
Extra tof aan het duale onderwijs is, dat je er ook nog voor betaald wordt.

  • De studierichting Binnenschrijnwerk en interieur duaal is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.
  • Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het realiseren van (eigen) ontwerpen met betrekking tot binnenschrijnwerk en interieur.
  • Leerlingen bewerken daarom massief hout en plaatmateriaal met houtbewerkingsmachines en leren binnenschrijnwerk en interieurelementen plaatsen en afwerken.
  • Binnenschrijnwerk en interieur duaal wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Binnenschrijnwerk en interieur duaal:
  • is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
  • is geïnteresseerd in ontwerpen en tekenen met behulp van ICT en heeft hiervoor de nodige vaardigheden op vlak van ruimtelijk inzicht en zin voor nauwkeurigheid;
  • is bereid om eigen ontwerpen te realiseren;
  • is bereid om competenties aan te leren met betrekking tot het verwerven van verspaningstechnieken;
  • is bereid om competenties aan te leren met betrekking tot het bewerken van massief hout en plaatmateriaal voor binnenschrijnwerk en interieurelementen.

Overgang

Na het beëindigen van de 3de graad Binnenschrijnwerk en interieur duaal kan je terecht als polyvalent productie-arbeider in een houtverwerkend bedrijf.
Je kan er ook voor opteren om verder te studeren in het 7e jaar Meubelmaker.

Lessentabel

5de jaar
6de jaar
Engels
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
STEM / MAVO
4
4
Richtingspecifieke vakken
PV/TV Houtbewerking
4
4
TOTAAL
14
14

ATHENEUM Schoten

dé school met vele plussen

Emiel Blangenoisstraat 2
2900 Schoten

(03)658 52 31

info@atheneumschoten.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

UURROOSTER

Logo Untis