Wellness en Lifestyle


Visie

De studierichting wellness en lifestyle is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar de mens centraal staat evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie en biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn binnen lichaamsverzorging. Wellness en lifestyle wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting wellness en lifestyle:
  • is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
  • is geïnteresseerd in de levensloopfasen van de mens;
  • is begeesterd door trends in haar- en lichaamsverzorging;
  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van het uitvoeren van lichaamsverzorgingstechnieken: het reinigen van huid en nagels, het uitvoeren van hand-, gelaat- en voetverzorging en bijhorende massage en het aanbrengen van make-up op modellen;
  • is bereid zijn/haar communicatieve vaardigheden in moderne talen en het gebruik van vakterminologie in Engels en Frans functioneel aan te scherpen.

Overgang

Wellness en lifestyle uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichting in de derde graad: Wellness en schoonheid

Lessentabel

3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Artistieke expressie
1
Burgerschap
1
Engels
2
2
Frans
2
2
Geschiedenis
1
1
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
1
1
Nederlands
3
3
Wiskunde
3
3
Richtingspecifieke vakken
Toegepaste Biologie
2
Toegepaste Informatica
1
1
Toegepaste Psychologie, filosofie en deontologie
2
3
Wellness en lifestyle
9
10
TOTAAL
32
32

ATHENEUM Schoten

dé school met vele plussen

Emiel Blangenoisstraat 2
2900 Schoten

(03)658 52 31

info@atheneumschoten.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

UURROOSTER

Logo Untis