Economische Wetenschappen


Visie

Economische wetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, domeinoverschrijdend. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (Economie-Wiskunde).

Leerlingenprofiel

Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.

Overgang

Economische wetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:
  • Bedrijfswetenschappen
  • Economie-Moderne Talen
  • Economie-Wiskunde

Lessentabel

3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Engels
3
3
Frans
3
3
Fysica
1
1
Geschiedenis
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Project
3
3
Wiskunde
5
5
Richtingspecifieke vakken
Economie
4
4
TOTAAL
32
32

ATHENEUM Schoten

dé school met vele plussen

Emiel Blangenoisstraat 2
2900 Schoten

(03)658 52 31

info@atheneumschoten.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

UURROOSTER

Logo Untis