Bedrag?

  • € 150,00 (bruto)

Wie betaalt uit?

  • Het Fonds voor Bestaanszekerheid Paritair Comité 314.

Voorwaarden?

  • Je hebt binnen de 6 maanden na het afstuderen een voltijds of deeltijds arbeidscontract van onbepaalde duur op zak;
  • Je bent succesvol afgestudeerd als haarstilist (7e jaar BSO) of schoonheidsspecialist (6e jaar TSO);
  • Je bent gedurende 6 maanden ononderbroken in dienst in de sector.

Hoe aanvragen?

  • Stuur een kopie van je identiteitskaart, diploma, contract en laatste loonfiche op naar het Fonds voor Bestaanszekerheid, Dienst “Premie voor de eerste job”, Vijfwindgatenstraat 21 F, 9000 Gent
  • Vermeld zeker je rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres.