U werft een jonge en onervaren arbeider aan? U wil de integratie van deze jongere in uw bedrijf vlot laten verlopen?

Er bestaan al heel wat maatregelen die de aanwerving van (jonge) nieuwe arbeiders aantrekkelijk maken. Vanaf 2016 biedt de bouwsector bijkomende hefbomen om samen met u een duurzame tewerkstelling te realiseren (waaronder een premie van 1000 euro). Deze hefbomen vormen het nieuwe initiatief binnen de bouwsector: de BouwIngroeiBaan (BIB).

Stappenplan werkgever?

Aanwerving van de jongere

 • arbeider aanwerven die jonger is dan 27 en minder dan één jaar ervaring heeft binnen de bouwsector (als arbeider PC 124).
 • voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met BIB-beding (ten laatste 1 maand na afsluiten arbeidsovereenkomst). Klik hier voor een blanco BIB-beding (eerst opslaan op computer en dan invullen).
 • loon conform CAO
  • jongere mét bouwopleiding: tenminste cat. IA
  • jongere zonder bouwopleiding: tenminste cat. I
  • na 18 maand tewerkstelling: loon cat. II

Aanstellen van begeleider

 • ervaren arbeider (of zaakvoerder indien geen arbeider die voldoet of taak wil opnemen)
 • minimum 8u mentoropleiding (of attest gelijkwaardige vorming)
 • begeleider en jongere op dezelfde arbeidsplaats

Opstellen van het opleidingsprogramma: Persoonlijk Opleidingsplan

 • minimaal 8u "basisopleiding veiligheid voor nieuwe intreders"
 • aangevuld met ... (niet limitatieve lijst)
  • bedrijfsinterne opleidingen
  • verplichte opleidingen (vb. Veilig werken op hoogte, EHBO, ...)
  • praktische opleidingen
  • ...
 • maakt deel uit van het BedrijfsOpleidingsPlan (BOP)
 • sectorale tussenkomsten conform cao opleidingsstelsels

Organisatie van het functioneringsgesprek

 • voor het einde van de 6e maand tewerkstelling
 • u kan gebruik maken van de door het fvb ontwikkelde template

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

 • in één schijf vanaf 7e maand tewerkstelling
 • indien alle voorwaarden ok
  • BIB-beding
  • begeleider
  • persoonlijk opleidingsplan
  • functioneringsgesprek