Tijdens het schooljaar 2013-2014 begon het Atheneum Schoten met het project ‘actieve nazorg’.
In zijn streven naar een steeds toenemende kwaliteitszorg wil Atheneum Schoten inzetten op volgende items:

  • Kwalitatieve en kwantitatieve inventarisatie van de outputgegevens
    Door oud-leerlingen te bevragen over hun studie- en werkervaringen wil het Atheneum Schoten gegevens verzamelen die kunnen bijdragen tot de optimalisering van de onderwijsprocessen zodat leerlingen nog beter voorbereid worden op respectievelijk de verdere studies of het arbeidsveld.
  • ‘Warme overdracht’
    Je wil verder studeren, maar loopt wat verloren in de uitgebreide mogelijkheden? Contacteer de studiekeuzebegeleiding van het Atheneum Schoten! Samen wordt er gezocht naar de de studierichting die aansluit bij jouw talenten en interesses.
    Geproclameerd, succes en vaarwel? Neen, Atheneum Schoten wil inzetten op nazorg.
    Hoe kunnen wij werkzoekenden bijstaan bij het vinden van een job? Wij voorzien de begeleiding naar VDAB, GTB, interimarbeid,…