Missie

Klaarstomen van leerlingen voor de arbeidsmarkt en/of studie- en beroepsgerichte keuzebekwaamheid is onze kerntaak, met een ruime blik op de maatschappij van vandaag en morgen. Klemtoon ligt op het ‘kunnen’ waarbij het ‘kennen’ een ondersteunende rol heeft.

Visie

Aanbod

We bieden beroeps –en technisch secundair onderwijs aan. De studierichtingen in onze A- en B-stroom van de 1ste graad van het secundair onderwijs bereiden onze leerlingen niet alleen voor op de disciplines van de 2de graad (administratie en distributie, personenzorg, elektriciteit, hout en bouw, metaal en verzorgingstechnieken), maar ook op het vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt.

We voorzien in de nieuwste technieken en inzichten door een intense samenwerking met externe partners. Kwaliteitsvolle mini- en leerondernemingen, stages, werkplekleren ... zijn effectieve leeractiviteiten in de 3de graad.

Daarenboven bieden we onze afgestudeerden via een project nazorg en gespecialiseerde trajectbegeleiding verdere loopbaanbegeleiding aan.

Ontwikkeling staat centraal

 • door attitudebegeleiding
  Via actieplannen leggen we accenten op stiptheid, orde, discipline en (arbeidsgerichte) attitude. Onze leerlingen verwerven de juiste attitudes die nodig zijn om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs of voor de arbeidsmarkt. We zijn een ordelijke, propere, strenge en rechtvaardige school voor al onze leerlingen.
 • door studiebegeleiding
  Elke leraar is studiebegeleider. We besteden op klas- en schoolniveau aandacht aan leren leren, huiswerkbegeleiding, remediëring, differentiatie en het ontwikkelen van een of meerdere leerstijlen.
 • door schoolloopbaanbegeleiding
  Via projecten werken we aan horizonverruiming, zelfconcept-verheldering en keuzebekwaamheid.
 • door samenwerking met de ouders
  We moedigen de betrokkenheid van onze ouders aan via convenanten. We rekenen op een constructieve medewerking van de ouders om tot maximale ontwikkeling te komen.

Welbevinden in de kijker

Het welbevinden van onze leerlingen bewaken we door:

 • het creëren van een veilig en open klas-, school- en leefklimaat;
 • inspraak en transparantie op klas- en schoolniveau;
 • het geven van motiverende feedback;
 • het onderhouden van positieve contacten met leerkrachten, schoolmedewerkers en ouders;
 • een gedreven leerlingenbegeleiding aan te bieden.

Jouw succes is ons DNA

 • Wij stomen jou klaar voor de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs.
 • Wij bereiden jou voor op de samenleving.
 • Wij leggen de lat hoog met ondersteuning en begeleiding om maximale ontplooiingkansen te bieden.
 • Wij focussen op arbeidsgerichte attitudes.
 • Wij vertrouwen je toe aan een deskundig team.